-
-
BHV
EHBO
BLS kinder-EHBO
AED

Basis cursus BHV 2 dagen
EUR 250,00 p.p. excl. BTW
compleet met lesboek certificaat en pas

Herhaling BHV 1 dag
EUR 150,00 p.p. excl. BTW

Workshop Reanimatie incl. AED
EUR 50,00 p.p. excl. BTW

Workshop EHBO
EUR 50,00 p.p. excl. BTW

 

AANBIEDING

Workshop EHBO + Reanimatie incl. AED
 EUR 90,00  

            
Voor bhv cursus aanvraag van meer dan 8 personen mail voor een scherpe offerte op maat.

 


Dit kan op locatie, maar wij kunnen ook een locatie voor uw aanbieden in Waddinxveen of omstreken.Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn bedrijf?
Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV-ers. Dit staat in de Arbowet, artikel 3-1e en 15. Het begrip werkgever is in dit geval zeer breed. Het gaat om de persoon die gezag heeft in de organisatie. Daarom geldt deze verplichting ook voor organisaties waar de werkgever "gezag" heeft over bijvoorbeeld bezoekers, klanten of bewoners.

Is EHBO nog steeds verplicht?
EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV-er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen.
Wanneer blijkt dat hiervoor onvoldoende deskundigheid is, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met maatwerk opleiding of EHBO.
De verplichting tot het hebben van EHBO'ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbowet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV-ers.
Ondanks dat de verplichting tot EHBO sinds 1994 niet meer in de Arbowet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO-ers ge-eist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

AED - reanimatie training
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand (niet alleen ouderen ook jongeren). Slechts 5 tot 10 procent van de slachtoffers overleeft het. Dit percentage neemt aanzienlijk toe als er binnen ca. 6 minuten adequate hulp wordt geboden. Deze hulp bestaat uit 112 bellen, reanimeren, defibrilleren. Wanneer dit goed gebeurt is de overlevingskans van het slachtoffer 50 tot 70%.

Een Automatische Externe Defibrillator is een makkelijk te bedienen apparaat, dat het hartritme herstelt. Het gebruik hiervan, en het aanwezig zijn van een AED wordt gestimuleerd vanuit de overheid, de Nederlandse Hartstichting en de Gezondheidsraad. Zij raden ook aan een aantal van uw medewerkers te trainen in reanimeren en het adequaat gebruik van de AED.